Employee

Name Title Phone E-mail
Carsten Jensen Direktør +45 21 62 38 07 caj@branel.dk
Kristian Mathiassen EL +45 96 42 20 00 kma@branel.dk
Torben Thyregod Software +45 96 42 20 00 tth@branel.dk
Per Olesen Nørskov PLC +45 96 42 20 00 pno@branel.dk
Ulrik R. Pedersen IT +45 96 42 20 00 urp@branel.dk
Berit Hansen Bogholder - -
Søren Lodberg Konsulent - -
Ole Mortensen Systemudvikler - -
Morten Nissen Systemudvikler - -
Torben Sig Montør - -
Dennis Holmgaard PLC-tekniker / Montør - -
Ivan Halkjær Nielsen PLC-tekniker / Montør - -
Marcus Ejgod Fredslund PLC-tekniker / Montør - -
Carl Filip Laursen PLC-tekniker / Montør - -
Søren Laursen IT-tekniker - -
Kasper Svärd IT-tekniker - -
Nicklas Voer Maagaard IT-tekniker - -
Anton Frederik Pedersen IT-tekniker - -